7/11/11

ေၾကာ္ျငာခ်က္

ယခု ၀ါတြင္းကာလ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အျဖစ္ျဖင့္ ၀ါဆိုလဆန္း ၁၄-ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႕အထိ ၃-ရက္တိုင္တိုင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

3/10/11

တတုိင္းေမႊး(သုိ႔) ဗုဒၶတကၠသုိလ္

“တတိုင္းေမႊး”

သို႔

ဗုဒၶတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္နိဒါန္း (YBU) II

ဤတကၠသိုလ္၏တည္ေနရာသည္ ေရႊညဝါဆရာေတာ္၏ သီတင္းသံုးရာ ေရႊညဝါပညာ႔ဗိမာန္ ေက်ာင္းပင္ျဖစ္၏။ တကၠသိုလ္မတည္ေထာင္ခင္က ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းသည္ စာသင္သားရဟန္း ေတာ္၊ သာမေဏမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္မွ်သာရိွခဲ႔၏။ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီတြင္ ဓမၼာစရိယႏွင္႔ အဘိဓမၼာ ေရႊညဝါဆရာျဖစ္သင္တန္းႀကီး ဖြင္႔လွစ္သည္႔ သင္တန္းမ်ား၌မူ စာသင္သားသံဃာေတာ္ တစ္ေထာင္ေလာက္ပင္ရိွသည္။ ေဆာက္လက္စ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားလည္း မၿပီးေသး။ ယခု စာခ် နည္းျပကထိကဆရာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရာေနရာလည္းျဖစ္၊ ယခုအခါ တတိယႏွစ္ႏွင္႔ စတုတၳႏွစ္ တို႔၏ ပညာသင္ၾကားရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္႔ ရတနသိဒၶိႏွစ္ထပ္ေဆာင္မွာလည္း မၿပီးျပတ္ေသး သျဖင္႔ ခိုငွက္ကေလးမ်ားႏွင္႔ လင္းႏို႔ငွက္တို႔၏ နားခိုရာဗံုဗိမာန္တစ္ခုပင္။ (ယခုအခါတြင္ ေရႊညဝါ ပညာ႔ဗိမာန္ သံုးထပ္ေက်ာင္းႏွင္႔ ရတနသိဒၶိေက်ာင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေကာင္းမွဳ ျဖင္႔ ၿပီးစီးေန ၿပီျဖစ္၏။)

2/28/11

ရန္ကုန္-ဗုဒၶတကၠသုိလ္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား

ရန္ကုန္-ဗုဒၶတကၠသုိလ္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား

၁။ ၀ိနယ ပိဋကဌာန ဦးပ႑ိတ (မဟာဓမၼာစရိယ. M.A)

၂။သုတၱႏၱ ပိဋကဌာန ဦးေတဇာနႏၵာဘိ၀ံသ (ဓမၼစရိယ)

၃။အဘိဓမၼာ ပိဋကဌာန ဦးပညာသီဟ (ဓမၼာစရိယ)

၄။ပါဠိစာေပဌာန ေဒါက္တာေနာဓိညာဏ (Ph.D)

၅။သကၠတစာေပဌာန ဦးဇနိတ (ဘာသႏၱရေဆက-M.A)

၆။အဂၤလိပ္စာေပဌာန ဦးေသာဘန (ဘာသႏၱရေဆက- M.A)

၇။သမိုင္း-ဒႆနဌာန ဦးပ႑၀ံသ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၈။တရုတ္စာေပဌာန ဦးေဇာတိ၀ံသ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၉။ဟိႏၵီစာေပဌာန ဦးေကလာသ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၀။ သာသနာျပဳဌာန ဦး၀ိမလ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၁။ စာရင္းဌာန ဦး၀ိမလ ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၂။ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန ဦး၀ိမလ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၃။ စာၾကည့္တိုက္ဌာန ဦးေကာ၀ိဒ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၄။ ကြန္ပ်ဴတာဌာန ဦးေရ၀တ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၅။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဌာန ဦးပညာသာမိ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၆။ ဆက္သြယ္ေရးဌာန ဦးပ႑၀ံသ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)

၁၇။ စာေမးပဲြက်င္းပေရးဌာန ဦးပညာသီဟ (ဓမၼာစရိယ)

၁၈။ သင္တန္းေရးဌာန ဦးေထရိႏၵ (သီရိလကၤာ M.A)

၁၉။ အေထြေထြဌာန ဦးပညာေဇာတ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)
ဦး၀ံသ (ဘာသႏၱရေဆက M.A)